EXPO-NOR BOLIG & EIENDOMSUTVIKLING

Expo-Nor Bolig & Eiendomsutvikling har siden 2011 vært etablert i Levanger, og er forhandler av «Blå Bolig» i Nord-Trøndelag.
«Blå Bolig» tilbyr markedets mest spennende og varierte huskatalog til de som ønsker å bygge på egen tomt, og har gjennom mer enn 30 år utviklet både store og små hus, der fellesnevneren alltid har vært pris, kvalitet og fleksibilitet.

EGNE PROSJEKT

002-nature

Selskapet utvikler og bygger også boliger
i egne boligfelt eller i samarbeid med grunneiere. Blå Bolig er vår hovedsamarbeidspartner i disse prosjektene. Vi benytter oss ellers av kjente lokale håndverkere, med lang erfaring og solid økonomi. Som fundament i samarbeidet vektlegger vi alltid kvalitet.

PROSJEKTERING

001-buildings

For deg som har en byggeklar tomt, men som ikke finner drømmehuset i noen huskatalog, tilbyr vi prosjektering til avtalt fast pris. Tilbudet kan omfatte alt fra tomtebefaring, idè- utvikling, utarbeidelse av enkle skisser, eller utarbeidelse av komplette tegninger som vedlegg til byggemelding.

BOLIGTOMTER

001-internet

Expo-Nor Bolig & Eiendomsutvikling er kontinuerlig interessert i tomter til boligformål, både til egne prosjekt og til bolig i samarbeid med våre kunder. Med bakgrunn i solid erfaring innen egen organisasjon og blant våre samarbeidspartnere, bistår vi gjerne grunneiere i hele planleggings- og prosjekteringsfasen. Vi ønsker gjerne kontakt med grunneiere for vurdering av muligheten for utvikling av nye boligformål. Ingen eiendom er for liten, eller for stor.